Vid kontraktskonvent i Garda

på tisdagen hölls predikan i kyrkan av kontraktsprost A. Kronqvist, Burs, varpå deltagarna samlades i prästgården till förhandlingar, Till ledamot för Visby stift i ASP:s centralstyrelse omvaldes kyrkoherde C. J. Björkunder, Östergarn, med kyrkoherde Olof Fardhem, gom suppleant, nyvald. Ett förslag till ändring av ASP:s, stadgar godkändes. Till styrelse för kretsen omvaldes kontraktsprost A. Kronqviat, Burs, ordf., kyrkoherde E. Flejneman, Alva, vice ordf., och kyrkoherde R. Johansson, Garda, sekr. Frågan om en kontinuerlig församlingsvecka inom södra kontraktet bordlaaNs tills vidare på grund av tidsläget.
Efter förhandlingarna övergick man till dagens överläggningsämnen.
Kyrkoherde J. Hoffman inledde frågan om Eskatologien i förkunnelsen och kyrkoherde Johansson talade om Missionens plats i kyrkans liv.
På båda anförandena följde överläggning. Kyrkoherde F. Ternéus, Öja, som hade deltagit i ASP:s 40-årsjubileum i Karlstad, lämnade sedan ett referat från detta. Avslutningar förrättades av kontraktsprosten Kronqvist, som uttalade ett tack till dagens värd, kyrkoherde Johansson. I konventet deltogo nio prästmän med fruar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *