Vid gödselns spridning

Gödgelspridning i stordrift.

skall man se till att denna blir väl sönderdelad och så lika fördelad som möjligt över fältet. Endast då kommer den till bästa användning. Särskilt där gödselhögarna ligga skall man vara angelägen föra bort all gödsel, gärna även något av matjordslagret. Annars får man där för kraftig gröda det närmaste skördeåret. Dessa fläckar bilda gärna liggsäd med därav följande sen och dålig mognad. Dessutom går naturligtvis en massa växtnäring till spillo, enär den förekommer i sådan mängd, att en stor del måste bortspolas med jordfuktigheten.
Att näringsämnen från gödselhögen sippra ned i jorden kan icke förhindras. Om man också hade aldrig så tjockt lager med dyjord eller torvströ under, blir detta övermättat med fuktighet och släpper igenom en del av den urpressade gödselsaften. Det mesta härav stannar emellertid i de översta jordlagren.
Om man nu, då gödseln sprides på trädan, tar med även detta översta jordlager till ett spadtags djup, utnyttjar man näringsämnena på ett bättre sätt och kan i hög grad motverka uppkomsten av dessa alltför frodiga fläckar i följande gröda.
Det bortförda jordlagret bör givetvis ersättas med annan mindre näringsrik jord.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 juli 1943
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *