Varmblodsaveln.

Föreningen till den varmblodiga hästavelns främjande på Gotland ansöker hos k. m:t om statsanslag för 1943 med 2,000 kr. Rörande verksamheten i fjol, då liknande statsunderstöd utgick, framhålles, att verksamheten bedrivits efter samma linjer som tidigare. Vid fjolårets premieringsmöten, på Gotland godkändes 61 betäckta ston och fölston samt 42 ungston av varmblodigt slag. I jämförelse med 1941 innebär detta ökning av antalet fölston med 5, medan antalet ungston minskats med ej mindre än 14. Anledningen till det låga antalet visade ungston torde ha varit den stora skördebrådskan, som medförde en stark nedgång av totala antalet visade hästar. Fjolårets storekrytering måste anses tillfredsställande såväl kvantitativt om kvalitativt, anser föreningen. 10 ston uttogos genom remonteringsnämnden; ifråga om nio av dem erhöllos lån med. sammanlagt 15,600 kr. Av remonteringsnämnilen inköptes 39 ridhästremonter på Gotland, detta förutom de nämnda avelsstona. För samtliga hästar betalades i medeltal 1,663 kr., för enbart ridhästremonter 1,642 kr. Slutligen meddelas, att av varmblodiga hingstar på Gotland i fjol betäcktes 161 ston, vilket innebär ökning från 1941 med 21; antalet ifråga överstiger medeltalet på de senaste 10 åren med 10. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *