Utredning om elektrifiering å Fårö.

Kostnaderna beräknas till 350,000 kr.
Aktiebolaget Gotlands kraftverk har företagit en undersökning rörande kostnaderna för elektrifiering av Fårö och har därvid kommit fram till en summa av 350,000 kr.
På Fårö finnas f. n. cirka 1,700 tariffenheter. Med ledning av dessas antal och fördelning har planerats ett fördelningsnät med transformatorstationer och lågspänningsnät för elektrifiering av hela antalet tariffenheter, alltså i stort sett 100-procentig elektrifiering. Bolaget har tänkt sig utföra fördelningsnätet för en spänning av 11 kV med matning från Fårösund över en sjökabel till Broa på Fårö. Då fördelningsspänningen före Fårösund f. n. är 6,000 V, har bolaget tänkt sig en transformator unnsatt på Fårösundssidangen av 6/11 kV. Transforma, ationerna utföras i kiosktyp och för en spänning av 11000/400 V. Lågspänningsnäten komma således att föra 380/220 V. Alla ledningar beräknas utförda med koppar och arsenikimpregnerade stolpar. Kostnaderna för en elektrifiering enligt detta program beräknas till 350,000 kronor.
En 100-procentig anslutning väntas inte, men även om anslutningen blir 80 á, 90 proc. så sjunker inte anläggningskostnaderna på långt när i samma proportion och det kan därför räknas med det nämnda beloppet för anläggningen. Årsinkomsten vid en sådan anslutning beräknas till 16,000 kr. och utgifterna till cirka 20,000 kr. Härav följer att även om hela anläggningskapitalet ställes till förfogande genom inbetalning från abonnenter och ev. genom annat bidrag, så. måste taxorna bli högre än vad som till rösundssidan för spanningen av 6/11 kV. Transformatorstationerna utföras i kiosktyp och för en spänning av 11000/400 V. Lågspänningsnäten komma således att föra 380/220 V. Alla ledningar beräknas utförda med koppar och arsenikimpregnerade stolpar. Kostnaderna för en elektrifiering enligt detta program beräknas till 350,000 kronor.
En 100-procentig anslutning väntas inte, men även om anslutningen blir 80 å 90 proc. så sjunker inte anläggningskostnaderna på långt när i samma proportion och det kan därför räknas med det nämnda beloppet för anläggningen. Årsinkomsten vid en sådan anslutning beräknas till 16,000 kr. och utgifterna till cirka 20,000 kr. Härav följer att även om hela anläggningskapitalet ställes till förfogande genom inbetalning från abonnenter och ev. genom annat bidrag, så måste taxorna bli högre än vad som tilllämpas för det övriga Gotland f. n., om företaget skall bli ekonomiskt bärigt. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *