Ungdomsberedskupens rikstävling

I går stadigt framåt i landet. Det är i tusentals ungdomar, som tävla, och många goda resultat ha även uppnåtts. I Gotlands län ha 40 ungdomar uppnått 5 poäng, vilket betyder att lika många erövrat järnmärket.
I dag når oss meddelande om att även ett bronsmärke erövrats härstädes, vilket innebär, att vederbörande samlat 20 poäng. Den, som erövrat detta, är 12-årige Tage Larsson, Snovalds i Alskog. Det kan tilläggas, att denna prestation är mycket bra och visar en lovvärd energi hos vår skolungdom. Med kännedom om vederbörandes förmåga tro vi oss inom en snar framtid även kunna få kora en silvermärkeserövrare. Bra gjort och så vänta vi nästa bronsmärke!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *