Tygverkstäderna äro trångbodda.

Enligt vad Gotlands Allehanda erfarit har kronan för tygverkstäderna på Gotland förhyrt den Appelqvistska bilverkstaden vid Söderväg jämte tillhörande lagerutrymmen samtidigt som kronan förvärvat befintliga maskiner. Förhyrandet gäller från 1 sept. tillsvidare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 juli 1943
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *