Två vägnämnder å Gotland?

1942 års vägsakkunniga föreslå regeringen förordna, att Gotlands län skall, när det gäller allmänna väghållningens överflyttande till kronan, indelas i två vägnämndsområden, nämligen Gotlands norra vägnämnds-område och Gotlands södra vägnämndsområde samt omfattande norra resp. södra häradet.
Vägingenjören hade föreslagit, att de nuv. vägdistrikten skulle bilda vägnämndsområden, om den ändringen att Ardre socken överfördes till södra området, dit socknen med hänsyn till,geografiska och tekniska skäl lämpligenen borde, höra. Sakkunniga finna, emellertid, att tillräckliga skäl ej föreligga att frångå häradsindelningen. Norra vägnämndsområdet skulle enligt sakkunnigas förslag komma att omfatta 79 och södra området 66,2 mil vägar. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1943
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *