Tullens legoanslag.

Generaltullstyrelsen har för 1943 —44 beviljat förste kustvakten O. G. Eriksson i Fårösund 2,616 kr. för hållande av fortskaffningsmateriel vid kustbevakningen. För samma ändamål får förste kustvakten J. A. Andersson i Ronehamn 300 kr. Av legoanslagen till tullverkets lokalförvaltning erhåller tullförvaltaren K. Berggren i Visby 60 kr. för båtlego, tullöveruppsyningsmannen K. J. Karlsson i Kappelshamn 192, tullmästaren W. Engqvist i Kylley 240 och t. f. tullöveruppsyningsmannen E J. Nordin i Klinte 240 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *