Trafikinspektör Ålander sextio år.

Trafikinspektören vid Ångfartygs A.-B. Gotland E. Ålander fyller i dag sextio år, och med anledning av bemärkelsedagen har sextioåringen fått mottaga många bevis på den aktning och vänskap han tillvunnit sig såväl inom som utom tjänsten. De mera officiella uppvaktningarna inleddes kl. 10 i morse i jubilarens hem, då ångbåtsbolagets kontorspersonal samt kaptener och styrmän på bolagets fartyg infunno sig. Deras talan fördes av intendent W. Beer, som därvid överlämnade subskriberade gåvor bestående dels av ett presentkort och dels av en oljemålning med motiv av hr Ålanders fastighet, Trappgatan 1, och utförd av konstnären David Ahlqvist. Som representant för de personliga vännerna överlämnade konsul Nils Friberg ett presentkort. Kl. 12 uppvaktade ångbåtsbolagets styrelse företrädd av konsul Carl E. Ekman och bankdirektör Henric Wiman, varvid den sistnämnde i egenskap av styrelsens ordförande överlämnade en minnesgåva , bestående av ett schatull med matsilver.
Under dagens lopp har ytterligare minnesgåvor och blomstrens mängd ingått från enskilda vänner, och likaledes ha de telegrafiska lyckönskningarna duggat tätt. Jubilaren har även hedrats med bl. a. flaggorna i topp på bolagets fartyg i hamnen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *