Till Gotlands varpkastare.

För någon vecka sedan hade Lye L F. anordnat sin sedvanliga hösttävling i centimeterskastning i varpa. Ett vandringspris har uppsatts, som skulle erövras 5 gånger för att bli ständig egendom. Vid nämnda tävling voro deltagarna uppdelade på tre mål. Två av dessa mål voro placerade på ganska bra mark, men å det tredje målet var ena pinnen placerad intill en gammal körväg, där marken var hård så att varpstenarna hade svårt för att ligga kvar. Deltagarna på tredje målet beslöto då efter 2-3 kast, att flytta målet till en lämpligare plats. Detta skedde också. Målet-måste flyttas omkring 25 meter för att få en plats, som var i det närmaste lika bra som mål nr 1 och 2. Centimeterskastningen slutfördes utan att något hände. Men när resultaten hopräknats och det befanns, att en av deltagarna å mål 3 hade vunnit tävlingen och vandringspriset för femte gången blevo ett par deltagare missnöjda och började agitera för att tävlingen skulle ”gå om”, då de ansågo att tredje målet icke skulle ha fått flyttats. Protest lades in. Men styrelsen ansåg sig icke kunna avgöra saken, enär stadgarna icke säger något om ett sådans fall. Därför utlystes ett extra sammanträde, där genom röstning beslöts att tävlingen skulle ”gå om” nästföljande söndag.
Jag ber härmed få framföra en fråga till de varpkastare och övriga intresserade, som kunna bedöma en sådan här sak.
Skall, vid centimeterskastning, icke alla kastare ha samma rätt till tävlan på lämplig mark, då sådan finnes på platsen? Och är ovannämnda. ”brott” så stort att sådana åtgärder måste vidtagas. Samt ännu en sak. En protest skall väl avgöras av styrelsen och icke av tävlingsdeltagarna. Kan den senare tävlingen ogillas?
1459/46 -30 Lundgren.
Marinpost 3246.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *