Systembolaget i Visby har den största ökningen.

Resultaten av den senaste skattehöjningen ifråga om spriten — med 1 kr. pr liter inom utminuteringen och 5 kr. pr liter inom utskänkningen — ha åtminstone ej hittills blivit de väntade. Enligt kontrollstyrelsens ursprungliga kalkyler skulle den från 1 juni skärpta beskattningen komma att påverka utskänkningen starkare än utminuteringen. Märkligt nog har så ej blivit fallet varken under juni eller juli, konstaterar fil: lic. Gahn i kontrollstyrelsen. I stället har utminuteringen påverkats något starkare, medan den kvantitativt obetydligare utskänkningen påverkats något svagare än som beräknats. Att döma av statistiken för de två första månaderna efter skattehöjningarna synas de restriktiva verkningarna dock bli något större än de inom kontrollstyrelsen beräknade. Ifråga om juli visar totalförsäljningen jämfört med juli 1942 en ökning av 4 proc.
Genomsnittligt har totalförsäljningen av spritdrycker under första halvåret i år ökat med nio proc., därvid Vis b y- och Hudiksvallsbolagen komma främst med 18 proc. ökning samt därnäst Skellefteå med 17, Sollefteå 16, Kalmar 15 och Uddevalla likaledes 15 proc. ökning. Minsta visar Haparandaområdet (endast tre proc.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 september 1943
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *