Sven Lidman

har talat vid sammanlagt fyra möten under sitt gotlandsbesök, varvid det sista hölls i Smyrnakyrkan i Visby igår kväll. En stor publik hade då mött upp och kyrkan var fylld till bristningsgränsen av en andäktigt lyssnande skara. Hans ämne var Själens stora behov, ett ämne som han utvecklade på ett synnerligen intressant och medryckande sätt.
Vid en snabbintervju med författaren efter detta sista gotlandsmöte förklarade han bl. a., att det för honom varit en prestation att på så relativt kort tid hålla så pass många möten här, så mycket mer som resorna på den gotländska landsbygden varit rätt krävande. Sven Lidman gav vid samtalet även uttryck för beundran för den gotländska naturen, kulturen och folklivet på ön. Beträffande Norra Gotlandskonferensen framhöll han att mötena i denna haft god. tillslutning.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *