Straffet står fast.

Svea hovrätt har förklarat bilmekanikern John Fernström i Visby ha förlorat sin talan mot Visby råd, husrätts beslut att döma honom till fängelse i en månad för våldsamt motstånd vid offentlig förrättning. Han har nämligen inte ställt sig gällande föreskrifter ifråga om delgivning till efterrrättelse. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *