Stor nervositet bland tyskar på norska kusten.

Falska larm och besinningslöst skjutande.
Oslo. (AB.) Nervositeten bland en del av de tyska bevakningstrupperna vid norska kusten synes under de senaste dagarna, ha nett en ny höjdpunkt. Falska term, nattliga utryckningar och besinningslöst skjutande förekomma alit oftare. Överspändheten börjar snort utgöra en allvarlig fara for befolkningen i närheten av de tyska förläggningsplatserna.
Vid Norsk Sprengstoffs fabriker i Hurum i Oslofjorden ha de tyska soldaterna flera natter a rad uppträtt ett salt som är vat ägnat att illustrera den uppjagade stämningen.
Härom natten hordes ett våldsamt skjutssode inom fabriksområdet. Efter en stund anlände fönstärkningar från fästningen Oscarsbarg för att upptaga jakten efter de brittiska sabotagegrupper, som påstods ha uppträtt. Det visa-de sig sedan att det hela berodde pa att några vaktposter tyckte sig ha märkt några mystiska skuggor utanför fabriksområdet.
Natten efter riktades en intensiv eld mot några föremål i vattnet, som senabefunnos vara nagra flytande trädstammar. Vid samma tillfälle besköts fabrikens egos lastbåt ”Vigra”, som lag vid kajen. En överspänd soldat hade tyckt sig marks något mystiskt ombord. Tre besättningsmän, som lågo. i en ljuv slummer, undgingo som genom ett under att träffas.
Natter därpå inträffade en ny episod i Gjerpen, en mil fran fabriken. Tyskerne tyckte sig ha sett en bat, som närmade sig land och öppande eld. Båten hade emellertid endast uppstått I några vaktposters fantasi.
Fan att lugna soldaterna Oar kommendanten nu beslutat spärra ett betydande område kring Norsk Sprengstoffs fabriker.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *