Stödjemur vid Slottsträdgården.

I samråd med stadsträdgårdsmästaren har byggnadskontoret upprättat förslag och kostnadsberäkning till stödjemur av betong och kalksten i gränsen mellan Slottsträdgården och tomten nr 1 i kv. Trädgården. Kostnaderna ha beräknats till 1,175 kr.
I avgivet yttrande har Planteringsnämnden anfört, att det i tomtgränsen nu befintliga planket borde borttagas och ersättas med en. låg kalkstensmur samt att tomtägaren vore skyldig bekosta behövligt stängsel. Då emellertid den föreslagna muren vore behövlig som stödjemur mot Slottsträdgården bör staden bidra med skälig del.
I enlighet med ett förslag av beredningskommittén beslöt drätselkammaren vid sitt sammanträde i går att för ändamålet lämna ett bidrag med 600 kr., under förutsättning att muren utföres i huvudsaklig överensstämmelse med det av stadsträdgårdsmästaren upprättade skissförslaget. Medlen ifråga skola upptagas i Planteringsnämndens stat för nästa år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 september 1943
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *