Stäng grindarna i markerna.

Från flera markägare ha vi erhållit meddelande om att tillfälliga besökare ute i markerna slarva åtskilligt med att stänga grindarna efter sig. Det gäller särskilt söndagsvandrare samt bär- o. svampplockare men även militärer ha syndat vid ett flertal tillfällen. Följden har blivit att.djuren blandats om varandra i beteshagarna och i flera fall ha ägarna letat förgäves efter sina djur, varom också annonserna i dagspressen bära vittne. Givetvis behövs arbetskraften på landsbygden till andra uppgifter just nu än till letande efter djur i markerna, vilket kunnat förhindras om blott de personer som passerat ägorna visat vanlig enkel hövlighet gentemot markägarna. Man hoppas nu att den friluftsälskande allmänheten skall bättra sig på den punkten, ty jordbrukets folk har som sagt mycket annat att syssla med i dessa dagar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *