Stadens allmänna vägar.

Efter framställning av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt efter hörande av Visby stads drätselkammare och vägingenjören i länet har länsstyrelsen förordnat att följande vägar inom Visby stad skola vara att anse såsom allmänna:
Väg A. Visby stadsplanegräns —Visby stadsgräns (Kappelshamn) (Lummelundaväg), väglängd 5,1 km.
Närliggande vägar: Snäckgärdskvior å delen S :t Göransgatan (stadsplanegränsen)- norra gränsen av stadsägan nr 366 (norr om Norra begravningsplatsen, 1,2 km. a) Förbindelseväg från väg A till väg A 9 a 1 vid norra begravningsplatsen, 0,2 km. a 1) Snäckgärdsvägen å delen Trojeborgsgatan (stadsplanegränsen) södra gränsen av Åhsbergska hagen, 1,9 km.
Väg B. Visby stadsplanegräns — Visby stadsgräns (Fårösund) (Broväg), 4,7 km.
Anslutande vägar: 15. N. Hansegatan, delen Broväg — öster St. Hospitalsqvior (stadsplanegränsen), 0,3 km.
Väg C. Visby stadsplanegräns —Visby stadsgräns (Slice) (Endreväg och Hejdebyväg), 2,9 ’km.
Väg D. Vägskälet mot Hejdebyväg (väg C) — Visby stadsgräns — (Kräklingbo), 0,1 km.
Väg E. Visby stadsplanegräns —Visby stadsgräns (Roma — Lye) (Follingboväg), 1,8 km.
Väg F. Visby stadsplanegräns —Visby stadsgräns (Hemse) (Stenkumlaväg, Träkumlaväg), 2,2 km.
Väg H. Visby stadsplanegräns —Visby stadsgräns (Klintehamn) (Västerhejdevägen), 2,6 km. Anslutande vägar: 9. Västerhejdevägen (väg II) — Visby stadsgräns (Fridtorps barnhem) (”Kusevägen”), 0,8 kilometer.
Den sammanlagda väglängden uppgår till 23,8 km.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 juli 1943
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *