Slite

Ny metodistpastor i Slite.
Pastor Edvin Wilsby höll söndag förmiddag sin inträdespredikan i Slite Metodistkyrka. Efter psalmsång, bön och skriftläsning läste församlingen gemensamt den apostoliska trosbekännelsen. Därefter sjöngs psalmen 261, och pastor Wilsby predikade. Hans text var Matt. 21: 28—32.
Talaren stannade inför kallelsen till Guds rike och vad Guds rike är.
Guds rike kännetecknas av hans eget väsen, genom hans eget ord och ande. Ordet uppenbarar rikets lagar, och anden är kraften som verkar inom detsamma. Gud kallar till sitt rike, men han tvingar ingen. Han kallar men vi måste vilja mottaga kallelsen, som gäller alla. Men envar måste personligen avge sitt svar. Det finns inget kollektivavtal i Guds rike, och när man är bjuden då är man också väntad. Kallelsen från Gud är också en kallelse till arbete. I Guds rike är välsignelse och arbete förenade.
Välkomstmötet började kl. 4 e. m. och leddes av hr Karl Persson, som efter att psalmen 33 sjungits läste Davids 121 ps. och hälsade pastor Wilsby, inbjudna och församlingen hjärtligt välkommna. Särskilt vände sig talaren till pastor Wilsby och framförde sina egna och församlingens välgångsönskningar i arbetet för Guds rike och själars frälsning. Kapten Pettersson från Gothem talade något om Guds ledning och den kristna gemenskapens betydelse och att evangelium är ett gott budskap för alla som vill mottaga det. För Slite frälsningsarmékår talade kapten Hagström och lämnade minnesord. Pastor Allan Stridh välkomsthälsade å Slite baptistförsamlings vägnar och läste Hab. 3: 2. Han talade något om den metodistiska väckelsens banbrytare och väckelsens betydelse både i andligt och socialt hänseende. Därefter talade flera inkallade bröder, och till slut tackade pastor Wilsby för alla de hjärtliga välkomstorden, som riktats till honom. Pastor Wilsby talade även om vikten av att ha Gud med sig, att ha en tro som är verksam i kärlek och att vinna själar för Kristus.
I välkomstmötet medverkade Metodistkyrkans musikförening jämte ett stort antal civilvpl. med vacker och upplyftande sång och musik. Mötet avslöts med en unison sång och bön av pastor Wilsby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 september 1943
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *