Skytte

Visborgs statspristävling.
Kapten Tallqvist tog mästerskapet efter omskjutning med serg. Halmstrand.
Visborgs skytteförenings skjutning om statspris för 5:e-3:e klasserna samt mästerskapstävling ägde rum under gårdagen. Vädret var idealiskt, lugnt och god belysning. Resultaten blevo som väntat mycket goda, i synnerhet i 5:e klassen, där det gamla gardet kämpade hårt om poängen.
I huvudskjutningen, som inledde’ programmet, nådde tre man: .76 poäng. Källström vann på 47 i tavelserien. I samband med huvudskjutningen tävlades om general Björlins vandringspris mellan förutanmälda 5-mannalag ur officers-, underofficers- och furirkårerna. Resultatet blev i år såväl som de flesta gånger tidigare, att underofficerskårens lag blev bäst, 345 poäng. Laget bestod av 0. V. Andersson, G. Gustr&i, C.-E. Nilsson, B. Lindvall och B. Lindell. Furirkårens lag kom på andra plats.
Omedelbart efter huvudskjutningen vidtog mästerskapstävlingen. Skjutningen. utföres efter samma program som förbundsmästerskapet. Alla få deltaga. Redan i första omgången nåddes mycket goda resultat. Holmstrand tog ledningen i stor stil med 96 poäng (49 och 47). Källström och Tallquist hade båda 93 (48 och 45). Mellan dessa tre kom sedan striden att stå. Andra omgången ändrade icke på ordningsföljden. Källström var här bäst med 48 under det att Holmstrand och Tallqvist båda hade 47. Holmstrand ledde alltså med 2 poäng. I sista omgången sköto alla tre fullt i liggande. I knästående och stående gick det sämre för Holmstrand och Källström, men Tallqvist höll stilen och närmade sig. Före sista skottet lågo Holmstrand och Tallqvist båda lika. Sista skottet smäller, markeringen kommer och båda hade full poäng. Omskjutning måste därför äga rum. I denna sköts en serie med markering efter varje ställning. Här var Tallqvist suverän och nådde 47. Holm-strand orkade inte längre och stannade på 42. Tallqvist blev därmed mästerskarpsskytt inom Visborgs för tredje gången och andra gången å rad. God insats i mästerskapet gjordes även av serg. Ivås och Lindvall.

Statsprisskjutning.
5:e klass: 1) E. Källström 76, 2) G. Tallqvist 76, 3) B. Lindvall 76, 4) 0. V. Andersson 75, 5) I. Ivås 73, 6) G. Holm-strand 72, 7) C. E. Nilsson 71, 8) S. Carleroth 70.
4:e klass: 1) C. Heijl 70, 2) T. Dahlgren 69, 3) L. Andersson 64.
3:e klass: 1) R. Runsten 68, 2) E. Lidbrink 63, 3) H. Brydling 63.
Mästerskap: 1) G. Tallqvist 188, 2) G. Holmstrand 188, 3) E. Källström 185, 4) I. Ivås 179, 5) B. Lindvall 178. Brindisi.

Om augustipokalen
tävlades på söndagen inom Slite skyttegille. Pokalen, som i fjol hemfördes för alltid av landsfiskal B. Bonde, återskänktes då till gillet och igår erhöll Carl Bertil Myrsten den första nyinteckningen i densamma med 150 p. av 172 möjliga. Tvåa blev Rolf Peder-An 146 p., 3) B. Bonde 137, 4) E. Bogren 122, 5) Harald Andersson 120. I tävlingen deltogo 21 skyttar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *