Skolorna plocka potatis.

Som tidigare omnämnts hade flickskolans elever i tisdags, onsdags och i går lov för potatisplockning på en del gårdar här i stadens närhet. I arbetet deltogo samtliga, som icke av sjukdom e. d. voro förhindrade, och plockningen gick också raskt undan. Riktigt färdigplockat blev det dock icke i trakterna häromkring, varför en förfrågan ställdes till folkskolan, om icke elever från densamma, kunde komma ut och ”jordbruka” ett par dagar. Denna skola åtnjuter lov i dag och i morgon med anledning av del kurs för lärare, som då pågår här, och eleverna i klasserna fen och sex ha åtagit sig att under dessa fridagar hjälpa lantbrukarna. Potatisupptagningen pågår därför i dag för fullt, varvid man arbetar i huvudsak på samma gårdar som flickskolan men dessutom en grupp detacherats till en gård i Endre.
Skulle plockningshjälp krävas senare torde det väl bli läroverket, som får gripa in, då rektor redan gått med på att ge eleverna lov.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *