Skolidrottstävlingarna.

De bästa resultaten vid lördagens skolidrottstävlingar på Gutavallen blevo följande:

Trekamp.
Individuell tävlan.

Gossar: 1) Göte Jakobsson, Lye, 12 år, 2979 poäng, 2) Bertil Andersson, Visby, klass 4 B, 10 år, 2929.

Flickor: 1) Stina Johansson, Veby, klass 5 C, 12 år, 2849 poäng, 2) Ingrid Othberg, Bunge, 12 år, 2795.

Kast.
Gossar: 1) Gösta Klang, Visby, klass 6 A, 12 år, 67,49 m., 2) Rune Karlsson, Visby, klass 6 B, 12 år, 58,56.

Flickor: 1) Agneta Gahnström, Hem se, klass 6, 12 år, 42,38 m., 2) Siv Jakobsson, Vänge, klass 5, 11 år,’ 41,00.

Löpning 60 m.
Gossar: 1) Bengt Ronström, Havdhem, klass 6, 12 år, 8,6 sek., 2) Per Sture Persson, Visby, klass 4 A, 11 år, 8,8.

Flickor: 1) Gerd Pettersson, Visby, klass 6 C, 12 år, 8,9 sek., 2) Yvonne Sandelius, Visby, klass 6 D, 12 år, 9,0, 3) Lilian Nordgren, Visby, klass 6 C, 12 år, 9,0.

Hopp.
Gossar: 1) Martin Johansson, Hemse, klass 6, 13 år, 450 cm., 2) Göte Jakobsson, Lye, klass 6, 12 år, 429.

Flickor: 1) Ingrid Othberg, Bunge, klass 6, 12 år, 372 cm., 2) Sylvia Nilsson, Sanda, klass 6, 12 år, 360.

De individuell här nämnda resultaten torde i en del fall överträffas i poäng av yngre deltagare. Bästa resultat inom varje åldersgrupp kommer senare att meddelas.

Trekamp.
Lagtävlingen.

Gossar: 1) Visby folkskola, klass 4 B, 2728 poäng, 2) Hemse, kl. 4, 2654, 3) Visby, kl. 4 A, 2620, 4) Visby, kl. 6 B, 2506, 5) Hamra, kl. 4 sch 6, 2491, 6) Visby, kl. 6 A, 2453. 7) Visby, kl. 5 B, 2438, 8) Slite, kl 5, 2405, 9) Mäs-terby, kl. 4 och 5, 2398 10) Hemse, kl. 5, 2388, 11) Havdhem, kl. 5 och 6, 2360, 12) Klintehamn högre avd. I och II, 2320, 13) Visby folkskola, kl. 5 A, 2292, 14) Sanda, kl. 4–6, 2287, 15) Slite, kl. 6, 2185.

Flickor: 1) Slite, kl. 5, 2511 poäng, 2) Guldrupe, kl. 5 och 6, 2492, 3) Sanda, kl. 4 och 6, 2407, 4) Hemse, kl. 6, 2404, 5) Slite, kl. 6, 2333, 6) Visby, kl. 5 C, 2314, 7) Vänge, kl 5, 2284.

Blandat lag: 1) Bunge, kl. 6, 2525 poäng, 2) Fole, kl. 5, 2509, 3) Bunge, kl. 4, 2497, 4) Slite, kl. 4, 2437, 5) Klintehamn, kl. 5 och 6, 2294, 6) Hejnum, kl. 5 och 6, 2111.

Stafettlöpning.
Rundbanestafett 5X60 meter. Gossar: 1) Visby folkskola, klass 4 A, 45,8 sek., 2) d:o, klass 4 B, 46,3, 3) d:o, klass 5 B, 46,7, 4) Havdhem 46,9, 5) Visby folkskola, klass 6 A, 47,2, 6) Hemse 47,7, 7) Mästerby 48,6, 8) Slite, klass 6, 48,7.

Flickor: 1) Visby folkskola, klass 6 C, 46,1, 2) Bunge 46,3, 3) Hemse 46,7, 4) Visby folkskola, klass 6 D, 46,8, 5) Slite, klass 6, 47,5, 6) Visby folkskola, klass 5 C, 47,6, 7) Slite, klass 5, 47,9.

Blandat lag: 1) Bunge, klass 4, 45,9, 2) Slite, klass 4, 47,0, 3) Guldrupe 47,2, 4) Träkumla 48,8, 5) Sanda 48,8, 6) Hejnum 52,4.
övriga resultat av tävlingarna följa senare.

Kring DM-orienteringen.
Arrangörerna i VIF kunde känna sig belåtna över de ypperliga arrangemangen. Detta betygades av stigfinnarna själva, vilka i deta fall få räknas såsom högsta auktoriteten.

Seniorerna fingo stiga av tåget ett gott stycke innan Etelhem station. Vid ankomsten till nämnda station skickades de övriga klasserna i väg, sedan ”Kina” ropat upp samtliga.
I seniorklassen uteblevo 37 deltagare, vilket är en väl stor siffra. Gute hade ingen deltagare med. I damklassen ledde Thua Persson ännu vid sista kontrollen, men Dagny ledde i målet med en hel kvart. Det var hennes första stora orienteringstriumf, men så har hon också varit med i gamet länge och har nu visat, att trägen vinner.
Bland dagens hjältar bör även framhållas segraren i oldboysklassen Tingstädes Esse Pettersson, men Widergren, som vann i fjol, var endast ett par min. efter.
Bland dem, som inte funno sig till rätta denna gång på skogsstigarna var Gösta Löfqvist, AIK, som annars kan sina saker, och vidare Arne Pettersson, VIF, och Anders Dahlin, 1 18.
VIF-ordföranden höll vid prisutdelningen ett tal, vari han framförde ett tack till alla tävlande för deras visade intresse, och K. A. Booberg uttalade ett tack till arrangörerna och särskilt banläggarna för ett utmärkt arbete.
Fröjel Varpklubb tävlade i söndags å den gamla idrottsplatsen vid Gustafs om av idrottsintresserade skänkta pris. Tävlan gick med liv och lust och resultatet i centimeter blev genomgående bra.
Efter tävlans slut samlades man vid Sandhamn, där gemensamt kaffe intogs och prisen utdelades. 1:a pris, en bägare, erövrades av Thure Jacobsson, Rovide, och andra pris av Arne Johnsson, Ansarve.
Förslag väcktes att klubben skulle utvidga sin verksamhet att omfatta även andra idrottsgrenar. Styrelsen ställde sig förstående och resultatet avvaktas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *