Skogsbrand i Levide.

Cirka 10 tunnland härjade.
En till en början synnerligen häftig skogdbrand utbröt igår morse öster om järnvägslinjen mellan Kaupe anhalt och Levide station cirka ett par km norr om den sistnämnda. Troligt är att morgontåget från Hablingbo som passerar platsen vid halv 8-tiden, antänt. Till en början har elden legat och pyrt och först vid 10-tiden på förmiddagen observerades den sedan den i den rätt kraftiga blåsten slagit ut i full låga. Branden tedde sig ganska hotande, men folk anlände tämligen snabbt från såväl Fröjel som Levide, varjämte extratåg med folk och vatten insattes från Klinte. Med vatten och ruskor gick man omedelbart till attack och lyckades ganska snabbt trycka ihop fronterna för att därefter koncentrera släckningsarbetet till områdets mitt. Tack vare det snabba ingripandet samt den omständigheten att landsvägen skär området cirka 400 meter från den ursprungliga eldhärden, kunde elden efter ett par timmar anses begränsad efter att då ha härjat c:a 10 tunnland. Det härjade området, som äges av ett par lantbrukare vid Pejnarve, var beväxt med tillskog med undervegetation av ljung och en. Någon egentlig toppbrand förekom inte utan elden höll sig mestadels längs marken, där stubbar lämnade elden god näring. Elden spred sig också snabbt i blåsten, men neddämpades energiskt och framgångsrikt. Ett boningshus jämte en ladugård, som låho cirka 300 meter från brandplatsen, voro inte hotade, då vinden som tur var låg ifrån dessa byggnader. Vakthållning är fortfarande anordnad på brandplatsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *