Sällskapet DBV:s högtidsdag

inträffar som bekant om fredag och kommer enligt gammal tradition att firas med ett förnämligt program.
Samling sker kl. 4 e. m. i Åhsbergska hagen, där högtidstalet hålles av ordföranden överste Curt Kempff Föredraget hålles i år av professorn vid Helsingfors universitet Emil Zilliacus, vilkens namn ju borgar för en högeligen intressant framställning. Vidare blir det pärkspel och tävlingar i varpa.
Kl. 8,30 samlas man till gemensam måltid å Paviljongen.
I händelse av ogynnsam väderlek inhiberas utflykten till Åhsbergska hagen och samling sker i stället på Paviljongen kl. 6.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *