Rättegångssaker

Norra häradsrätten.
Tremansting på Allekvia.

I dag har tremansting hållits på Allekvia tingshus, varvid ett 30-tal smärre mål förekommit till behandling. Rättens ordförande har varit tingsnotarie Stig Ralfe med notarierna Nylander och Hagberg vid protokollet. Nämnden har som vanligt utgjorts av nämndemännen Elof Hansson, Emil Stenberg och S. Björkegren.
500 kronors vite utdömt. Ägaren av en tjärfabrik hade genom en länsstyrelsens resolution fått åläggande att avhjälpa sanitära olägenheter innan driften sattes i gång. Detta oaktet inleddes arbetet utan vidare åtgöranden och rätten dömde nu ut vitet, som var satt till 500 kr.

Falskdeklaration. En deklarant, som undandragit en inkomst på 321 kr i sin deklaration, fick böta 50 kr.

Olaga skogsavverkning. En person, som avverkat skog utan att ha inhämtat vederbörliga tillstånd, och sålt virket för sammanlagt 263 kr., fick nu denna summa förverkad och dömdes vidare till 15 dagsböter á 1,50.

En promenad på järnvägen mellan Roma station och Karby anhalt kostade vederbörande 10 kr i böter.

Cykelpassagerarna synas vara besvärliga att komma till rätta med och för dagen dömdes åtta personer till 10 kr.:s böter vardera. En lyktlös cyklist bötade 12 kr.

Fylleriet. En eldare som åtalats för sjunde resan fylleri bötade 60 kronor, två matroser bötade 30 resp. 50 kr., och en annan matros fick böta 25 kr för fylleri och förargelseväckande beteende. Han hade också en berusad kamrat med sig, som fick böta 20 kr.

En bilägare, som kört yrkesmässigt utan tillstånd dömdes till 20 dagsböter á 1,50 kr.

För ojusterade vikter fick en handlande böta 20 kr.

För brott mot pasteuriseringsförordningarna bötade en person 20 kr.

Fyra fall av utevaro, 10 kr vardera.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *