Ölserveringarnas restriktioner.

Bryggeribolaget begär polisutredning.
Med anledning av vid rannsakningen med dråparen Edvin Pettersson framkomna vittnespåståenden, att det icke mötte några svårigheter att på Nya A. B. Visby Bryggeriers serveringsställen i staden erhålla mera än två pilsner åt gången har bolaget i en den 5 juli dagtecknad skrivekse till landsfogden begärt polisundersökning i saken.
” Då sådan servering strider emot såväl den i resolutionen för utskänkning givna bestämmelsen som vår bestämda order till personalen, få vi härmed påkalla en polisundersökning i saken för att få utrönt, huru det i verkligheten förhåller sig, samt att, om så skulle påfordras, laga åtgärder vidtagas mot den eller de felande,” heter det i skrivelsen.

Ungdomsorganisationernas petition.
Rörande ölkaféerna har av länsstyrelsen remitterats till länsstyrelsen remitterats till länsnykterhetsnämnden, som skall inkomma med yttrande i saken, innan länsstyrelsen fattar ställning till densamma.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 8 juli 1943.
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *