Nedslaktningen inte krigets fel.

Gotlands andelsslakteriförening har hos regeringsrätten fullföljt sina av kammarrätten ogillade besvär över att mellankommunala prövningsnämnden taxerat föreningen till krigskonjunkturskatt i Visby år 1941 till 40,267 kr taxerad merinkomst. I besvären yrkar föreningen, att mer-inkomsten nedsättes till 20,235 kr.
Föreningen gör gällande, att den ökade nedslaktningen, som föranlett merinkomst för föreningen, sammanhänger med naturförhållanden och inte med kriget. På grund av den stränga vintern och isavspärrningen var det inte möjligt att på Gotland eliminera verkningarna av missväxten genom import av kraftfodret utan nedslaktning måste tillgripas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 juli 1943
N:r 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *