Navigeringen var felaktig, anser kaptenen.

Sjöförklaring om Gylsbodas grundkänning.
Till kpmmerskollegiet har nu inkommit protokoll från sjöförklaring angående i Karlshamn hemmahörande ångf. Gylsbodas grundkänning vid Svingrundet utanför Fårösund den 11 aug, Befälhavaren anser, att orsaken till olyckan varit felaktig navigering.
Fartyget hade nämnda dag avgått från Slite med full last,- 370 ton cement, och skulle till Karlskrona. När rännan till Färösunds norra gatt passerats, hade styrmannen övertagit fartygets navigering. Denne styrde nordlig kurs. Efter c:a 20 min, hade fartyget tagit botten vid angivna grund. Vid lodning befanns djupet vara 4 m. akterut och 3 m. längs sidorna. Varpankare med 90 famnars wire lades ut och upprepade försök gjordes med maskin att backa fartyget av grundet, Detta misslyckades dock, wiren bräcktes samt ankare och wire gingo förlorade. Följande dag kom ett kronans fartyg och försökte med grov gräskabel, som tillhörde ”Gylsboda” att draga fartyget av grundet, men kabeln sprängdes. Kronans fartyg lämnade platsen för att gå in till Fårösund för att söka skaffa fartyg för läktring men kom ej tillbaka. Senare kom bogserångaren Oaxen II och sökte draga ”Gylehoda” av grundet men kunde ej rubba fartyget. För att rädda ångaren, som befann sig i utsatt läge, beslöts då att kasta en del av lasten över bord. När 60 ton last lämpats överbord kom ångaren av grundet. Då vid dykarundersökning inga nämnvärda skador uppstått fortsattes resan, Enligt befälhavarens mening hade styrmanen för tidigt ändrat kursen babord hän, innan Svingrundet var passerat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *