Livlig byggnadsverksamhet pågår i länet.

Bostadsbristen på väg att avhjälpas.

20 lägenheter i två byggnader på samma tomt vid Österväg.
En rad Visby-hus på Länna-området.

Redan förra året hade byggnadsverksamheten blivit livligare än åren närmast efter krigsutbrottet. Förutom industriella anläggningar uppfördes ett flertal bostadsfastigheter på skilda håll i länet. I Visby var bostadsbyggandet livligast på Lännaområdet. Och därute uppföres även i år ett ganska stort antal bostadsfastigheter. Men i år bygges bostadshus i rätt stor omfattning även på Öster och Norr. Det är merendels privatbyggen, som rymma en eller ett par lägenheter, vilka uppföras på Norr nedanför Galgberget. Vid Österväg däremot uppföres även en större bostadsfastighet, som rymmer icke mindre än fjorton fullt moderna lägenheter. Det är ingenjör Birger Siggelin, som är både byggherre och byggmästare till denna fastighet mitt emot Gotländska Bilförsäljningsaktiebolagets nybyggnad.

20 nya lägenheter på samma tomt.
Det nya bostadskomplexet, som beräknas vara färdigt för inflyttning den 1 november i år, är utan tvivel den största fastighet, som uppförts för endast bostadsändamål i Visby – åtminstone sedan mycket lång tid tillbaka. På samma tomt skall även ett en-planshus uppföras innehållande 4 trerums- och 2 tvårumslägenheter.
På ort och ställe – i kvarteret Katten 17 vid Österväg – visar oss leder arbetena, ritningar över byggnaderna. Den största fastighetens nedre botten rymmer således: fyra lägenheter med rum och kovrå, en om ett rum, matrum och kök samt två lägenheter om två rum, kök och hall. Till samtliga lägenheter är det badrum, el-spis, kylskåp och naturligtvis rostfria diskbänkar. Lägenheterna – även rum med kokvrå – äro rymliga och synnerligen inventiösa. Till varje lägenhet är det också balkong samt i källaren utrymmen för diverse ändamål.
I andra våningen är det två stycken tre-rumslägenheter och två tvårums. Tredje våningen har likadana lägenheter som den andra, varför det sålunda blir fjorton lägenheter av högsta klass. I rummen är det parkettgolv, öppna spisar och mycket annat som göra lägenheterna komfortabla och trivsamma. Meningen är att lägenheterna skola försäljas efter en uppgjord plan, som i dagarna torde bli fastslagen. Det är klart att det redan finns många som spekulera på lägenheterna – och flera blir det säkert.
I källaren inrymmes förutom nämnda källarkontor: pannrummet och tvättstugan, ett gas- och splitterfritt skyddsrum för 34 personer samt förvaringsrum för cyklar, barnvagnar och skidor. Som krona på verket kan nämnas att fastigheten har centralantenn – den första av detta slag på Gotland.
Enplansbyggnaden har ännu inte påbörjats, men man räknar med att den skall vara klar för inflyttning på nyåret. Även denna byggnad skall bli försedd med all modern komfort. Båda byggnaderna uppföras av siporex och armerad betong.

Nya bostadshus på området mellan A 7 och Länna samt på Gråbo Kvior.
Visby stad skall uppföra sex fastigheter – med ingenjör Siggelin som entreprenör. Tre av dessa fastigheter skola uppföras på området mellan A 7 och Länna. Det blir fyra lägenheter i varje hus, som uppföras av färdigmonterat trävirke från Svenska Idealhus, Hultsfred. På Gråbo kvior blir det likaledes tre fastigheter för fyra lägenheter i varje och av samma konstruktion. De förstnämnda fastigheterna rymma vardera 2 två-rumslägenheter och 2 trerums, medan de på Gråbokvior vardera rymmer fyra tre-rumslägenheter, som i övrigt rymmer snart sagt allt vad som hör till nutida komfort.
Så flitigt som det har byggts ute vid Länna, skulle man kunna tro att det snart vore fullt bebyggt, men ännu är det en del tomter kvar i den nyaste av stadsdelarna.
Fackföreningarnas byggnadsorganisation ha många byggen igång och flera äro påtänkta. Herr Harry Friberg, som är ledare för dessa byggen, framhåller att allt tycks gå väl i lås och att det artar sig till ett litet idealsamhälle.
De hus som redan tagis i bruk, äro de inflyttade belåtna med, och i de hus om nu äro under byggnad blir det också mycket präktiga lägenheter. Lägenheterna äro också samtliga upptagna.
Vi få vidare veta att en fastighet i kvarteret Nejlikan rymmer åtta lägenheter om vardera med två rum och kök, badrum och andra moderna bekvämligheter. I denna fastighet blir det maskintvätt och elektrisk mangel.
I kvarteret Maskrosen blir det ett kombinerat bostads- och affärshus. Bottenvåningen upptages nämligen helt av butikslokaler för specerier, charkuterier, mjölk, bageriprodukter och mejeriprodukter samt fisk och grönsaker. I första våningen blir det två enrums- o två trerumslägenheter och i vindsvåningen två två-rumslägenheter. I denna fastighet installeras värmecentral, som omfattar tre fastigheter. Den sistnämnda fastigheten skall också vara klar till 1 okt., medan en tredje fastighet för åtta två-rumslägenheter blir färdig först fram i april nästa år.
Hr Friberg medelar bl a., att den fastighet, som skall bli färdig nästa vår ha någon rymligare lägenheter än det förstnämnda bostadshuset för två-rumslägenheter. Det blir nämligen en matvrå till varje lägenhet, så att den närmast är att likna vid en mindre tre-rumslägenhet. För att utnyttja arbetsstyrkan på rätt sätt, d v s för att fördela arbetet över längre tid, så att arbetslöshet inte skall behöva uppstå, sättes sistnämnda bygge igång senare. Just nu är det fullt upp att göra för byggnadsarbetarna, varför en lämplig arbetsfördelning helt visst kommer att uppskattas.
Vår talesman omnämner att man ämnar inköpa flera tomter, för att även på dessa sätta igång bostadsbyggen. En tillkallad expert skall endera dagen besöka Visby för att bilda sig en uppfattning om förslaget.

Många en-familjshus under byggnad.
De populära enfamiljsvillorna ha alltjämt många spekulanter. Under senare år ha uppförts en hel gata med dylika små bostadshus – och flera till. A/B Myresjöhus representant på Gotland, hr H. Frisk, meddelar på vår förfrågan att Fackföreningarna bygga tretton hus f n och att av dessa sju redan äro under tak. Det övriga ska vara färdiga den 15 september för inflyttning. Helt privat uppföras även en del Myresjöhus.
Hittills är de fyra under byggnad, säger hr F., men troligt är att det blir flera.
Varje liten villa innehåller tre rum och kök, badrum och i övrigt mycket goda utrymmen. De äro synnerligen praktiskt och rejält inredda. Som bekant kunna köparna av dylikt hus själva få hjälpa till med arbetet för att på så sätt nedbringa kostnaderna. Många villaägare är det också, som stå i bittida och sent för att få sitt egna hem färdigt så snart som möjligt.
Levererantörer till fastigheten i kv. Katten äro bl a. A/B Gotlands Järnhandel, O. S. Björkman & Co A/B, Welanders Eftr., Silikattegelfabriken, Visby el byrå, Gotländska cementtegelfabriken, Siggelin & Son. Till Visby-husen levererar A/B Gotlands Järnhandel byggnadssmiden och byggnadsjärn, O. S. Björkman & Co A/B diverse slags byggnadsmateriel, Hallbergs eftr smiden o dyl., Elektro-Tjänst utför de elektriska anläggningarna. Gotl. Cementtegelfabriken lämnar även till dessa byggen murbruk och plåtslageriarbetena av firma Arvid Johansson. Rörinstallationerna utföras av firma Gösta Nilsson. Byggnadsmaterialet – träkonstruktionerna – till småhusen levereras av A/B Myresjöhus. Övrigt materiel levereras av firmor på Gotland.
Geo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *