Lektor Fahlgren blir seminarierektor i Umeå?

Skolöverstyrelsen har föreslagit lektorn vid Visby läroverk K. Fahlgren att till den 1 juli 1949 vara rektor vid folkskoleseminariet i Umeå.
IM jagaren Visby överlämnas till marinen på söndagen, komma gotlandslottorna att representeras av utom borgmästarinnan Löwenberg även fröken Elsa Calissendorff.

En het dag för gotlandsjärnvägarna.
De gotländska järnvägarna hade en het dag igår och närmaste anledningen härtill var givetvis den stora generalmönstring av folk från alla håll på ön som de återkommande Stångaspelen utgöra. Järnvägsförvaltningen hade gjort allt för att trafiken, trots den stora överbelastning som självfallet måste uppstå vid ett dylikt tillfälle, skulle fungera på möjligast normala sätt, men vissa rubbningar och förseningar äro härvidlag helt naturligt omöjliga att undvika. Den omständigheten får man emellertid hoppas att den resande allmänheten skall ta med förståelse och gott humör. G. J. körde så gott som ett helt dygn i sträck, extratågen voro många med ”legio” resenärer. Man får en god föreställning om den temporärt våldsamt ökade frekvensen, när man får veta, att Gotlands järnväg under gårdagen befordrade inte mindre än cirka 2,500 personer, därav enbart till och från Stånga 1,500-1,600 passagerare. Att under sådana förhållanden de förut uppgjorda tågtiderna inte alltid hålla streck i praktiken, må sålunda ingen förundra sig över.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *