Lättnader för jordbruket vid inkallelserna.

För att minska de stora olägenheter, som komma att uppstå för jordbruket genom de ökade inkallelserna under skördetiden, ha flera åtgärder vidtagits från de militära myndigheternas sida, meddelar försvarsstaben. Sålunda ha värnpliktiga, som äro ensambrukare, i största möjliga utsträckning hempermitterats eller icke inkallats. Detsamma har skett med vissa andra jordbrukare av sådana kategorier, som av länsarbetsnämnderna ansetts vara särskilt betydelsefulla för jordbruksarbetet. Vidare kommer en stor del av årets rekrytklass vid armen — 42 torna — att dels hempermitteras för jordbruksarbete, dels tillfälligt insättas på vissa befattningar i lokalförsvarsförband för att där ersätta jordbrukare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *