Kyrkoherdetjänsten i Dalhems pastorat.

Å förslag till den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten i Dalhems, Ganthems, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat ha följande prästmän uppförts i nämnd ordning: kyrkoadjunkterna Hilding Jacobsson, Hörsne, Bernt Bergdahl, Follingbo, och Ingemar Björck, Visby. De sålunda på förslaget uppförda provpredika resp. 10, 17 och 24 oktober.
Till valförrättare har förordnats kontraktsprosten G. Reuser med prosten G. Sjöberg som suppleant. Frågodagsförrättning och val skola äga rum i Dalhems kyrka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 september 1943
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *