KUNGÖRELSE.

Sedan länsstyrelsen lämnat Visby Cykelklubb och Gotlänningens tryckeriaktiebolag tillstånd att söndagen den 12 september 1943 under tiden klockan 13,30-16,00 anordna cykeltävling i Visby med start och mål å Kung Magnus väg fram till ingången till Gutavallen samt med följande tävlingsbana, nämligen Kung Magnus väg—Österväg—Hästgatan—Vallérs plats—Adelsgatan—Länna väg — Artillerigatan—Kung Magnus väg, avlyses tävlingsbanan under angivna tid från all trafik, dock att tillträde skall gynnas polispersonal, bevakningsmanskap, brandmanskap och ambulanspersonal på utryckning, post- och telegrafverkets personal i tjänst, läkare, veterinärer och barnmorskor, som äro stadda på sjukbesök:, utrycknings- och tillsyningspersonal från stadens gas-, vatten- och elektricitetsverk ävensom personer, som äro bosatta eller hava sin verksamhet inom de avstängda områdena.
Mot erläggande av entréavgift äger allmänheten tillträde till det område, som begränsas av Kung Magnus väg, Skolportsgatan, ringmuren och Lännavägen.
Visby den 9 september 1943.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 september 1943
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *