Kristidsnämndens i Västerhejde ersättning.

Livsmedelskommissionen avstyrker hos k. m:t de besvär kommunalfullmäktige i Västerhejde anfört över länsstyrelsens beslut om arvode åt ordföranden i kommunens kristidsnämnd. Det av länsstyrelsen fastställda arvodet på 1,500 kr. pr år kan, säger kommissionen, då det utgör ersättning även för tillhandahållande av expeditionslokal och telefon, ej anses vara för högt. På grund härav och under erinran om vad kristidsstyrelsen framhållit i detta ärende avstyrker kommissionen besvären.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 september 1943
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *