Krångel med gasleveransen.

I samband med middagsnyheterna utsändes i radio ett meddelande från gasverket i Visby, att gastillförseln på grund av driftsfel möjligen kommer att bli otillräcklig i eftermiddag. Invånarna i staden uppmanades att spara på gasen och om den helt uteblir omedelbart stänga kranarna.
Från verket framhölls på middagen, att man med alla till buds stående medel arbetade för att reparera felet men att man icke kunde lova, att reparationen skulle bli färdig i dag. Speciellt viktigt är att stänga kranarna vid totalt stopp i leveransen, då givetvis i annat fall risken för olyckor är överhängande, när gasen åter släpps på.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1943
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *