Konservfabriken förvärves av fiskförsäljningen ?

Frågan avgöres på sammanträde i dag.
Vid Gotlands fiskförsäljningsförenings årssammanträde i dag föreligger till avgörande frågan om förvärv av konservfabriken i Visby för föreningens räkning. Föreningens verksamhet har som bekant under de senaste åren tagit en mycket stor omfattning, vilken givetvis ytterligare stimulerats av nuvarande prisbildningen på fisk. Den är därför i behov av större lokaler, och underhandlingar ha också pågått med Sveriges Förenade konservfabriker om förvärv av fastigheten vid Visby hamn. Fabriksverksamheten i konservfabriken har som bekant en längre tid legat nere och maskinerna ha bortförts. Preliminärt avtal säges också vara slutet, som skulle röra sig om en köpesumma av omkring 200,000 kr.
Avgörandet skall som sagt träffas av föreningsstämman i dag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 september 1943
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *