Kommunal drift vid stadens tvättinrättning.

Drätselkammaren beslutar på egen hand.
Tvättinrättningen i varmbadhuset kommer fr. o. m. den 1 oktober enligt beslut av drätselkammaren att t. v. drivas i stadens egen regi. Den nuvarande hyresgästen har nämligen uppsagt kontraktet och någon ny har icke anmält sig. Kammaren har vidare beslutat att annonsera efter en föreståndare, och en hel del ansökningar ha redan inkommit.
Så snart någon hyresgäst står att få kommer dock staden att överlåta verksamheten på denne.
Ovanstående meddelande från gårdagens sammanträde i drätselkammaren är en smula överraskande.
Den 10 dec. 1929 beslöto stadsfullmäktige på drätselkammarens förslag, ”att fr. o. m. den 1 nästl. januari nedlägga driften vid stadens tvättinrättning samt bemyndiga kammaren att försälja maskineriet och helt eller delvis uthyra inrättningens nuvarande lokaler på tid, som kammaren kunde finna lämplig, för driftens fortsättande genom privat företagare” (§ 141).
Några andra direktiv erhöll icke heller drätselkammaren, då frågan om anskaffande av nya maskiner behandlades av stadsfullmäktige den 9 juni 1942. Förslaget från drätselkammaren i denna del motiverades med, att ”lokalerna torde vara lättare att uthyra med maskinell utrustning än utan. Hyrestidens längd kunde därvid även lättare avvägas. De olägenheter, som uppstått, då den sista hyresgästen, som var ägare av den maskinella utrustningen, avflyttade, eliminerades också därigenom.”
Stadsfullmäktige sammanträdde som bekant så sent som förra tisdagen, utan att något meddelande i saken lämnades från drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *