Kajen vid Gutevägen skall förstärkas.

Byggnadschefen har hemställt om ett anslag å 10,000 kr. till utförande av förstärkningsarbeten före instundande vinter å kajmuren längs den mellan hamnområdet och södra kloakutloppet belägna delen av Gutevägen. På tillstyrkande av beredningskommittén har drätselkammaren beslutat hos stadsfullmäktige anhålla om anslaget, vilket skulle bestridas av innevarande års medel till andra och oförutsedda utgifter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 september 1943
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *