Jordfästningar.

Stoftet efter fru Ida Skoog, Visby, vigdes på fredagen till den sista vilan. Akten ägde rum i Östra gravkapellet, och officiant var domkyrkokomminister Nils Öberg, som talade över orden i Ebr. 13:14 ”Vi hava här ingen var.,” och bl. a. erinrade om den hädangångnas varma och värdefulla insats i Föreningen Åldersros verksamhet och frambar till henne ett varmt tack härför. Före jordfästningen sjöngs psalmen 66: 1-4 och som avslutning psalmen 144: 1-4. Under stilla orgelmusik utbars så kistan och sänktes i den öppnade griften på Östra kyrkogården, där en rik blomstergärd nedlades till den avlidnas minne. Bl. a. nedlade pastor Öberg en krans med blågula hand från Föreningen Åldersro. Till sist lystes frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 september 1943
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *