Jordfästningar.

Stoftet efter chauffören Vallon Magnusson, Visby, vigdes i går till griftero. Jordfästningen förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg i Östra gravkapellet, och i samband därmed talade officianten några trösterika ord över texten i Psalt. 130: 5. Akten inleddes med ps. 586: 1-2 och avslöts med ps. 567: 6. Kistan utbars därefter och sänktes i graven på Östra kyrkogården, där en vacker skörd av kransar och blommor nedlades till den bortgångnes minne. Till sist lyste officianten frid över griften.

Till den sista vilan fördes på torsdagen stoftet efter den i unga år bortgångna fru Olga Nilsson, född Engfeldt, maka till förman Sture Nilsson på Rampfabriken. Hon hade drabbats av hjärnblödning och avled senare på lasarettet, 30 år gammal.

Jordfästningen ägde rum i Östra gravkapellet och förrättade av domkyrko komminister Nils Öberg, som även höll en varmhjärtad betraktelse med utgångspunkt från orden i Psalt. 90: 1-2 ”Herre, du har varit vår tillflykt…” Akten omslöts av psalmerna 35: 1-2 o. 77: 5-6. En släkting till den avlidna, överlärare K. G. Engfeldt, Hellvi, sjöng ”Hur ljuvt det är att komma” av Dann-ström. Så utbars kistan, och processionen ställde färden till Mästerby kyrka, förbi den avlidnas fädernehem Ejmunds, där en del sockenbor samlats för att bringa Olga Nilsson en sista hälsning. Gravsättningen skedde på Mästerby kyrkogård, där bl. a. den hänsovnas far, lantbrukaren Elias Engfeldt, Ejmunds, samt en farbror till henne, lantbrukaren Lennart Engfeldt, Träkumla, uttalade några avskedsord. En rik och vacker blomstergärd hade ägnats den hädangångnas minne.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 september 1943
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *