Jordfästningar.

Till gravens ro vigdes i lördags eftermiddag stoftet efter fru Karolina Pettersson, Visby. Jordfästningsakten ägde ruin i östra gravkapellet och inleddes med ps. 144: 4-6. Officianten, domkyrkoadjunkt Ingemar Björck, höll därefter en anslående betraktelse utgående från några ord i Ps. 42: 12 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 400: 10-11, varpå kistan under sorgemusik utbars ur kapellet och sänktes i graven på södra kyrkogården.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren. Efter kransnedläggningen lyste pastor Björck frid över stoftet.

En högtidlig begravning ägde rum på lördagsmiddagen i Ardre kyrka, då stoftet efter fru Helga Ahlqvist, Bringsarve i Ardre, vigdes till den sista vilan Sedan folkskollärare Axel Samelius utfört sorgemusik på orgeln följde psalmsång, varefter officianten, kyrkoherde C. J. Björkander, Östergarn, höll en betraktelse och förrättade jordfästningen enligt ritualen. Efter den högtidliga akten sjöngs ånyo en psalm, varefter kistan till orgelns toner utbars ur templet och sänktes i griften på kyrkogården. Här nedlades en stor mängd kransar och blommor. Vid kransnedräggningen talade fröken Gun Zelander på baptistförsamlingens vägnar samt bringade en krans från församlingen.
Efteråt samlades man till en minneshögtidlighet i baptistkapellet, därvid fröken Zelander i ett minnestal frambar ett sista tack och farväl till den hänsovna församlingsmedlemmen, sedan först den bortgångnas son, konstnären David Ahlqvist, på orgeln utfört ett par kompositioner samt unisont sjungits sången 653 i Psalmisten ”Jag är en gäst och främling”. Efter minnestalet sjöngs nr 744 i Psalmisten ”Slutad är striden, seger har du vunnit”. Efter sången intogs kaffe varpå fröken Zelander, David Ahlqvist och dennes syster, fru Maria Eriksson, gemensamt utförde en sång. Fru Ester Olsson tackade sedan i ett anförande den bortgångna vännen för vad hon givit under sin livstid. Högtidligheten i baptistkapellet avslutades med bön av fröken Zelander och sången 632 i Psalmisten ”Hemland, där sol ej dalar”, unisont sjungen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *