Johan Facht Åttioåring.

Agronom Johan Facht.

Söndagen den 11 dennes fyller agronomen och förre bankkamreraren Johan Facht, Knivsta i Uppland, åttio år. Han är född vid Bottarve i Fröjel och utbildade sig till agronom. Någon gång på 1890-talet reste han till Sydafrika, där han under några års tid ägde och skötte en fram. Efter återkomsten till fäderneön övertog han Bottarve och brukade denna gård under många år, varefter han överlät den i andra händer samt flyttade till Klintehamn. Där tjänstgjorde han under ett par decennier som biträdande kamrer i nuvarande Svenska handelsbankens avdelningskontor och flyttade 1933 till Knivsta som rentier. Åttioåringen, som i Klinte innehaft en hel del kommunala uppdrag och även varit styrelseledamot i Klinte sparbank, har gjort sig uppskattad och omtyckt som äkta gammal gute och hedersman.
Johan Facht har f ö en ganska intressant släktkrönika. Sålunda tillhör han en gammal gotlandssläkt, närmare bestämt adoptivlinjen av den från Livland härstammande släkten Facht. Fadern var kaptenen Johannes Facht, som ägde Bottarve i Fröjel och som dog 1900 i Fröjel. Han var född 1829 i Hablingbo som son till prosten J. Facht, vilken blev fil. Dr 1800, prästvigdes 1809, blev lektor vid Visby gymnasium 1821 och dog 1850 i Hablingbo. Dennes fader, prosten Johannes (Södergren) Facht i Vall, född 1733 i Visby, död 1817 i Vall, var i sin tur adoptivson till bryggareåldermannen i Visby Johan Facht, född 1710, död 1761 i Västergarn samt gift med en dotter till färgaren J. Brygger i Visby, förut gift med överpostskepparen Johan Södergren, Västergarn. Denne sistnämnde Johan Facht var son till bryggaren J. Facht i Visby, född 1676, död 1729 samt gift först med Agneta Dekekind, dotter till kämnären i Visby Adam Dedekind, och efter hennes död med Catharina Sjöberg, dotter till färgaren Bengt Sjöberg i Visby och änka efter köpman Daniel Butendorff, men sedermera ånyo omgift med stadskirurgen Johan Matzkou. Bryggaren Fachts fader, Hans Facht, var stamfader för den släkt, som sedermera levde på Gotland, men dog före 1695 och bodde på Buters gård i Väskinde, sedermera vid Länna i Othem. Denne Hans Facht var, enligt Gotländsk släktbok, med stor sannolikhet broder till Wilhelm Facht senior, som härstammade från Livland och levde på Gotland under 1600-talets sista hälft samt 1680 var arrendator av Lummelunds bruk. Han dog 1697. Denna gren av släkten har man emellertid ingen närmare kännedom om. Troligt är att den antingen lämnat landet eller dött ut.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *