Intet anslag för linodling tillgängligt.

Gotlands läns hushållningssällskap har hos lantbruksstyrelsen anhållit om statsbidrag 1943 till åtgärder för främjande av inhemsk linodling. Styrelsen har nu meddelat sällskapet att i riksstaten för budgetåret 1943-1944 inte anvisats särskilda medel för bidragsverksamhet enligt kungörelse den 22 december 1919 angående statsbidrag till åtgärder för främjande av den inhemska linodlingen. Avslag har däremot anvisats till vissa andra ändamål avseende linodlingens främjande. Då sålunda inte särskilda statsmedel står till styrelsens förfogande för det i sällskapets ansökan avsedda ändamålet har ansökningen inte föranlett någon styrelsens åtgärd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Juli 1943.
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *