Ingen dispens.

En ansökan från fänrik Åke Danielsson, Slite, om dispens för inträde vid gymnastiska centralinstitutet i höst bör inte föranleda någon k. m:ts åtgärd, utan avstyrker av institutets direktion, enär inte ens alla kompetenta sökande kunnat antas.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *