Illa klämd under bältande traktor.

En svårartad olyckshändelse inträffade i går kväll vid Ejmunds i Mästerby, då 38-årige jordbruksarbetaren Sven Lindblom, anställd hos hemmansägare Alert Löfgren, under plöjningsarbete råkade välta med traktorn och blev illa klämd under denna.
Lindblom hade kommit för långt ut på åkerrenen och då denna gav vika slog traktorn runt och hamnade med hjulen i vädret nere i en mer än två meter djup kanal. Föraren hann inte komma undan utan klämdes fast under ena stänkskärmen. Några personer som just kommit hem från arbetet för dagen och som uppehöllo sig i närheten, hörde att traktorn stannade och samtidigt började Lindblom ropa på hjälp. Med förenade krafter fick man lyfta upp traktorn så pass mycket att den skadade kunde dras fram och samtidigt tillkallades ambulans som inom kort var på platsen och förde Lindblom till lasarettet.
Enligt vad lasarettsläkaren upplyser har Lindblom erhållit skador i bröstet bl a äro flera revben brutna och möjligen har också en blödning i lungan uppstått. Undersökningen av honom är ännu ej slutförd. Allmäntillstådet är i dag något bättre och någon direkt fara för livet synes inte föreligga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *