Idrott och sport

Skolidrottstävlingarna på Gutavallen.
Skolbarn från hela Gotland i tävlan.

Det har varit livligt värre på Gutavallen i dag, där folkskolebarnen från hela Gotland varit samlade till tävlingar. Dessa togo sin början kl. 11 i förmiddags och pågingo sedan framåt 2-tiden. Solen har inte varit så nådig, utan den hade gömt sig bakom en mulen ridå och en envis vind gjorde sitt till för att göra det ganska svalt, åtminstone för dem som stodo stilla och tittade på prestationerna, men de tävlande själva i sin sportiga habitus höllo dock säkert värmen.
Åtminstone gjorde 60-meterslöparna det, ty det var en oerhörd speed, som det heter på idrottsspråket, då de avverkade sträckan. Löpningen torde ur åskådarsynpunkt också vara det mest publikknipande numret, vilket bl. a. framgick av de kraftiga hejarop, med vilka publiken! i huvudsak skolkamrater till de tävlande, uppmuntrade sina favoriter. Barn från 16 skolor på ön voro i tävlan, och sammanlagt kunde man räkna ett antal av c:a 175 gossar och flickor, som voro i aktion.
Sedan löpningarna pågått en stund satte man i gång med längdhopp och kast med liten boll, och i längdhoppsgroparna utvecklades inte mindre energi likstim vid kast med liten boll. När vi gjorde en liten titt ut till Vallen var det en baddare till 11-åring vid namn i Per Sture Persson, som just avverkade löpning 60 m. på den ypperliga tiden av 8,8 sek., och frågan är väl om inte den tiden står sig i 11-åringarnas klass. I fjol noterade den bäste 11-åringen 9,1 sek. Som bekant bedömes nu resultaten efter poäng, och uträknandet av resultaten i de olika grenarna blir dären ganska vidlyftig procedur, och först under loppet av nästa vecka torde de definitiva resultaten föreligga klara.
Bollkastningen försvårades av motvinden, varför de som förstodo att kasta bollen högt mot vinden kommo betydligt längre än dem, som kastade lågt.
Som överledare fungerade folkskollärare Örve, och lärare och lärarinnor utgjorde funktionärsstaben. Det gällde att taga tid vid löpningen och mäta längdhoppen och kasten, men man syntes gå till verket med glatt humör och varmt intresse för uppgiften. Då någon gosse eller flicka gjorde en särskilt god prestation möttes vederbörande av ett gillande ögonkast från sin lärare. Och att de unga idrottarna tyckte det var roligt värre att så här få idka friluftsliv i sportens tecken och mäta krafterna med varandra behöver väl knappast understrykas.
I nästa vecka som sagt torde vi kunna emotse resultaten av dagens tävlingar.

DM-orienteringen om söndag.
De senaste 10 årens gotländska mästare.
Med anledning av morgondagens orientering kan det ha sitt intresse, att erinra om de tio föregående årens distriktsmästare.

1933 Seniorer: Robert Ahrling, AIK.
1934 Seniorer: Gustaf Karlsson, VIF.
1935 Seniorer: Rick. Broman, Gute.
1936 Seniorer: Gösta Löfkvist, AIK.
1937 Seniorer: D:o
1938 Seniorer: Robert Ahrling, AIK.
1939 Seniorer: Gösta Löfkvist, AIK.
1940 Seniorer: Gösta Löfkvist, VIF.
1941 Seniorer: Gösta Löfkvist, VIF.
1942 Seniorer: Robert Ahrling, AIK.
1941 Juniorer: Ede Magnusson, AIK.
1944 Juniorer: Sven Anderson,. AIK.
1941 Damer: Greta Ödfjäll, AIK.
1942 Damer: Thua Persson, VIF.

Flicka som pärkkarl.
Vall skola tog en fjärde inteckning i Gotlands Allehandas vandringspris.
Kretstävlingar om Gotlands Allehandas vandringspris i bakpärk ägde på torsdagen rum i Prästängen i Vall mellan Atlingbo, Vall och Träkumla skolor. Efter lottning fick Atlingbo och Träkumla först ställa upp, och detta resulterade i, att Atlingbo segrade med 40-40 och 40-10. Därefter spelade Atlingbo och Vall, varvid Vall segrade med 40-20, 40-0. Därmed erhöll Vall en fjärde inteckning i det uppsatta .vandringspriset.
I inslagning segrade Atlingbo, under det Vall hemförde segern i väddring. I samtliga lag deltogo även flickor, som skötte sig utmärkt under spelets gång. Särskilt må framhållas, att Träkumlalaget hade en flicka som pärkkarl. Hon torde alltså vara den första kvinnliga pärkkarlen över huvudtaget, som förekommit vid tävlingar i pärk, och hon förtjänar en särskild eloge för sitt spel.
Efter tävlingarna i pärk höllos skolidrottstävlingar i grenarna löpning 60 m., kast med liten boll, längdhopp och stafett 5×60 m. Det var mera att betrakta som träningstävlingar, och resultaten voro synnerligen jämna.
Tävlingarna, som gynnades av ett härligt brittsommarväder, följdes med stoft intresse av lärarna och de andra eleverna från samtliga skolor. Ledare var folkskollärare G. Riggert.

Hardmos femte världsrekord.
”Mikael” 40 m. efter i mål.

Vid Arbogakamraternas tävlingar på fredagskvällen slog Verner Hardmo sitt femte världsrekord i år. Hans tid på två engelska mil blev nämligen 13,05,2, och därmed ströks hans i Malmö satta världsrekord på 13,09,8. Som motståndare hade Hardmo John Mikaelsson, Västerås, oCh mötet mellan dem blev en seg kamp. Tävlingen gick i strålkastarljus och Hardmo ledde loppet från början till slut. Under de sista varven hjälptes han och Mikaelsson fram till rekordet av publikens våldsamma hejningar. Mikaelsson måste emellertid släppa och var 40 meter efter i mål.

Turistmärkesprov.
Visby Cykelklubb anordnar i morgon turistmärkesprov för allmänheten. Starten blir från Södra järnvägsstationen kl. 10. Samtidigt blir det även prov för både kvinnliga och manliga cykelmärket. Banorna- och tiderna för de olika märkena äro: Turistmärket: banans längd två mil, tid för damer 55 min., för herrar 50 min. Kvinn-liga cykelmärket: banans längd 2 mil, tid brons 50 min. samt silver och guld resp. 45 och 40 min. Manliga cykelmärket: banans längd 5 mil, tid brons 1 tim. 45 min., silver och guld resp. 1 tim. 33 min. och 1 tim. 25 min.
Då det blir ett bland de sista tillfällena i år att få åka på något av dessa märken är det alltså bäst att passa på i morgon. Ingen är för gammal att spänsta i väg två mil, yngre än 15 år får man däremot inte vara.
I IOGT:s kretstävlingar i Dalhem i söndags deltogo bl. a. sju varplag. Placeringen blev: .1) Henning Perssons lag, Dalhem, 2) Arne Möllerströms lag, Roma, 3) Ivar Hallgrens lag, Vall, tröstpris Folke Bomans lag, Roma.
I övriga tävlingsgrenar blevo de bästa resultaten:

100 m.: 1) Bertil Möllerström, Roma, 2) Helge Pettersson, Vall, 3) K. E. Liljegren, Vall.

Höjd: 1) K. E. Liljegren, Vall, 1,54, 2) Helge Pettersson, Vall, 1,48, 3) Henning Persson, Dalhem, 1,43.

Längd: 1) Helge Pettersson, Vall, 5,66, 2) Bertil Möllerström, Roma, 5,35, 3) Flodman, Vall, 5,30.

Stångstörtning: 1) Arne Möllerström, Roma, 8,83, 2) Helge Pettersson, Vall, 7,90, 3) Flodman, Vall, 7,64.

Logen i Vall fick högsta poängtalet, 56, medan Roma nådde 37 och Dalhem 11.

På Sudervallen mötas i morgon Alva LK och Slite IF i fotbollsmatch, som börjar kl. 2 e. m. Matchen skulle ha spelats i Slite, men på grund av att östervallen ej är tillgänglig blir Sudervallen ”krigsskådeplats”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 september 1943
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *