Idrott och sport.

Inför skolidrottstävlingarna om lördag.

Uttagningstävlingarna på Gutavallen.
Om lördag kl. 11 börjar skolidrottstävlingarna på Gutavallen, varvid de deltagande skolorna, som tidigare haft uttagningstävlingar på Fårö, i Slite, Visby, Hemse och Klintehamn, ställa upp till final.
Visby folkskola, Hejnum-Bäl, Tingstäde och Hejdeby, hade i fredags uttagningstävlingar på Gutavallen, och av de uträknade resultaten framgår, att i trekampen Visby folkskolas klass 4 A och B, klass 5 B och A samt klass 6 B nådde högsta poängen med resp. 2392, 2347, 2318, 2299 och 2260. Därnäst följde klasserna 5 C, 6 C och 6 A, Hejnum-Bäl, Visby folkskolas klass 4 C, Tingstäde, Visby folkskolas klass 4 D, 6 D, 5 D och Hj. II samt Hejdeby folkskola.

Bästa individuella resultaten i de olika grenarna voro:
Löpning 60 meter: Gossar. (13-åringar) Ove Larsson, Hejdeby, 9,3 sek. (12-åringar) Torsten Löfqvist 9,4. (11åringar) Ulf Siltberg, Åke Hemström, Per Sture Persson, alla 9,7 sek. (10åringar) Rolf Dahlberg 10,0.
Flickor. (12-åringar) Gerd Pettersson 9,4. (11-åringar) Stina Norman 9,2. (10-åringar) Birgit Pettersson 10,1.
Hopp: Pojkar. (12-åringar) Stig Bergström 383, Hans Klang 383, Arne Erlandsson, Hejnum, 383. (11-åringar) Sven Olof Funk 360. (10-åringar) Stig Smitterberg 360.
Flickor. (12-åringar) Gerd Pettersson 358. (11-åringar) Stina Johansson 354. (10-åringar) Birgit Pettersson 306.
Kast: Pojkar. (13-åringar) Ove Larsson, Hejdeby, 55,80. (12-åringar) Hans Klang 51,84. (11-åringar) Karl Erik, Johansson 45,85. (10-åringar) Hans Bergström 44,95.
Flickor. (12-åringar) Lilian Nordgren 33,55. (11-åringar) Stina Johansson 36,20. (10-åringar) Ingrid Johansson 34,60.

Där som skolan icke särskilt är angiven avses Visby folkskola. Då såväl kasten som 60-metersloppet gjordes i motvind blevo ej resultaten de bästa denna gång.
Vid uttagningstävlingeni Venias, som hölls i går, segrade bland flickorna Hemse tredje flicklag med 2,371 poäng, 2) Vänge 2,330 p., 3) Levide 2,179 p.
Bland pojkarna segrade Hemse första lag m-ed 2,623 p., 2) Hemse lag II 2,426 p., 3) Hamra 2,402 p.
I stafettlöpningen 5X60 m. vann Havdhem på tiden 46,4, 2) Hemse 47,5, 3) Hemse 48,6.
Finaltävlingarna hållas som nämnts på lördag kl. 11 på Gutavallen och börja med löpning 60 m. Sista grenen blir stafettlöpning, där poäng räknas efter samma grunder som föregående år. Det kan påpekas, att lag bör uttagas från lärareavdelning och icke per klass, och att det fordras minst tre deltagare för att bilda ett lag. Vidare framhålles, att även lag, som blivit utslagna, kunna få skicka in medlemmar, som uppnått goda resultat, för att tävla individuellt.
Fem 12:or fingo vardera 13,00 kr.

Stockholm. (TT.) Tipsresultatet för tävlingsdagen den 12 september:
Stryktips: 5 vinnare med 12 rätt få var och en 15,359 kr., 119 vinnare med 11 rätt få var och en 645 kr., 1,377 vinnare med 10 rätt få var och en 55 kr.
Siffertips: 38 vinnare med 3 rätt få var och en 221 kr., 1,506 vinnare med 2 rätt få var och en kr. 2:78.

Olle Tandberg har fåttAmerikabjudning.
Stockholm. (TT.) Olle Tandberg har enligt SD fått en telegrafisk inbjudan att matcha i Amerika. På måndagen kom nämligen ett telegram från Häggtränaren Steinwall, som på storpromotor Joe Jacobs vägnar inbjöd Europamästaren tid USA. Tandberg förklarar emellertid att han visserligen är intresserad för en Amerikaresa, men att det inte kan bli tal om någon sådan förrän, efter kriget. Han vill bl. a. göra flera matcher i Europa, innan han reser över.

SM i budkavle och damorientering.
Stockholm. (TT.) SM i budkavle den 17 oktober kommer i år att gå i Värmland och SM i orientering för damer samma dag i Dalarna.
Värmlands idrottsförbunds orienteringssektion har nämligen fått i uppdrag att arrangera budkavlen och motsvarande sektion inom Dalarnes idrottsförbund arrangerar damernas SM-orientering. Samlingsplatser för båda tävlingarna meddelas senare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 september 1943
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *