Hushållningssällskapens ombudsmöte

på Lantbruksakademien på måndagen såg som gäster bl. a. jordbruksministern och andra medlem. mar från jordbruksdepartementet samt generaldirektör Sylvan från lantbruksstyrelsen. Av ombudet vore inte mindre än 15 landshövdingar. Från Gotland deltaga landshövding Nylander och agronom Olofsson i mötet.
Ålderspresidenten godsägare Artur Casenberg, Amål, öppnade mötet. Han framhöll att då vi skildes här för ett år sedan trodde kanske många att krisen nu skulle vara över. Detta är icke fallet. Men om vi jämföra vårt land med andra länder så kunna vi inte klaga. Vi tacka konung och regering för att vi kunnat hålla oss utanför. Skörden har inte blivit så riklig som vi kanske önskat men ransoneringen bör dock kunna hållas oförändrad.
Till ordförande för mötet valdes landshövding Johan Nilsson, till vice ordförande landshövding von Sneidern. Härefter tillsattes de tre utskotten, motioner och framställningar uppdelades på dessa, och resten av dagen ägnades åt utskottsarbete.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 september 1943
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *