Hitler och Mussolini ha mötts i Norditalien.

Diskutera frågorna om ”Europas två ödesfronter”.
Hitlers högkvarter, 21 juli. (TT.) Hitler och Mussolini hade på måndagen ett sammanträffande i en stad i övre Italien. Därvid diskuterades militära frågor.
Hitler begav sig på måndagsmorgonen med flyg tillsammans med sina närmaste militära medarbetare till en stad i Norditalien, där mötet hölls. Mussolini väntade honom där. Överläggningarna som försiggick i en byggnad utanför staden pågick till eftermiddagen, då Hitler efter ett hjärtligt avsked från Mussolini återvände till sitt högkvarter.

De åtföljdes av militära experter.
Cheferna för de tyska och italienska överkommandona samt andra framstående militära personer och experter på den gemensamma krigföringens frågor lära ha varit närvarande vid mötet.
Det militära läget. på östfronten och de väldiga ryska truppmassornas förtvivlade anstormning mot den europeiska försvarsfronten i öster och engelsk-amerikanska truppernas landstigningsförsök i Medelhavsområdet diskuterades.

Sicilianska fronten torde ha stått i förgrunden.
Då man i tyska politiska kretsar talar om Europas två ödesfronter, understryker man härmed inte bara betydelsen av de pågående striderna, utan också deras inre samband och därmed också ödesgemenskapen mellan de vid dessa fronter insatta europeiska nationerna. På grundval av en nykter, saklig och illusionsfri prövning av situationen, varvid utvecklingen i Medelhavsområdet sannolikt stått i förgrunden, torde Hitler och Mussolini i sin egenskap av axelmakternas militära överbefälhavare ha övervägt och fattat beslut om de åtgärder sakläget påkallar. Att dessa äro av militär natur, framgår av den kortfattade kommunikén, som också förtjänar beaktande därför, att den visar det orimliga i fiendens politiska spekulationer.

Verkningarna av diktatorernas beslut komma snart att visa sig.
Det lakoniska meddelandet om mötets karaktär kan också betraktas som ett nytt och särskilt eftertryckligt svar på det engelsk-amerikanska försöket att politiskt slå mynt av militära aktioner mot italienskt territorium. Dessa försök äro dömda att misslyckas. Det bevisas inte endast av att det italienska folkets hållning efter terroranfallet: mot Rom förråder allt annat än mottaglighet för fientlig propaganda, det kommer även att framgå genom verkningarna av de beslut, som Hitler och Mussolini torde ha träffat.

Krigstillståndet i Italien utsträckes.
Rom. (TT fr. DNB.) Genom kungligt dekret har krigstillståndet från och med tisdagen utsträckts till ytterligare 21 provinser, nämligen alla provinser i mellersta Italiens inre och vid västkusten från Neapel upp till Genua i norr samt fyra kust- och gränsprovinser vid norra delen av Adriatiska havet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 juli 1943
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *