Härmed ha vi nöjet inbjuda till deltagande i DM i ORIENTERING

söndagen den 19 september 1943.
Tävlingen kommer att omfatta följande klasser med resp. banlängder: JUNIORKLASS c:a 8 km., SENIORKLASS c:a 13 km., OLDBOYS c:a 8 km. samt DAMKLASS c:a 6 km. Lagtävlan i samtliga klasser med 3-mannalag.
Anmälningar åtföljda av startavgift kr. 3: — per deltagare samt kr. 5: —per lag, insändas till föreningens skattmästare, Stig Kuhlau, c/o Visby Motorcentral, Visby. Anmälningstiden utgår tisdagen den 14 september kl. 17,00. Anmälningar efter nämnda tidpunkt mottagas icke. Ytterligare upplysningar angående tävlingen kommer framdeles att meddelas genom ortspressen.
VISBY IDROTTSFÖRENING.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *