Grötlings gille

sammanträdde i går i Havdhems folkskola under ordförandeskap av lantbrukaren J. T. Jacobsson, Allmungs i Havdhem.
Till ledamot av bestyrelsen för tre år omvaldes f. landstingsman Aug. Jacobsson, Allmungs. Till rapportörer utsågos (suppleanterna inom parentes) för Havdhem Elis Olsson, Gimrings, (Oscar Olsson, Gimrings), Grötlingbo Lennart Olsson, Roes, (Valdemar Gustafsson, Skradarve), Näs Knut Gardell, Gans, (Nils Olofsson, Olsvenne), Fide Herman Nilsson, Odvalls, (Oscar Wessman, Österby).
Efter valen diskuterade man jordbrukets ekonomiska problem och arbetsfrågor, varvid man beslöt till protokollet ta ett uttalande, att om det icke går att ordna så att jordbrukarna få tillräcklig arbetskraft, så måste de övergå från intensiv till extensiv drift, vilket givetvis kommer att medföra en lägre produktion av livsmedel. Det går nämligen icke att med tillgänglig arbetskraft hålla nuvarande produktion i gång.
Konsulenterna Lorensson och Ljunggren höllo vidare ett par jordbruksföredrag, och till sist visades film om Kalksalpetertillverkningen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *